ECKEV
Onze vereniging geeft al sinds een groot aantal jaren een eigen clubblad uit. De eerste exemplaren verschenen in de 80-er jaren ter vervanging van de briefkaarten waarmee de leden werden uitgenodigd voor de ledenvergadering en bevatte uitsluitend bestuursmededelingen.

Door de ontwikkeling van de electronica, met name de computer techniek, en de reproductiemogelijkheden is het clubblad in de loop der tijd van 4 maal per jaar steeds vaker gaan verschijnen.
Dit wordt mede mogelijk gemaakt door een aantal adverteerders.
Sinds 2004 verschijnt het clubblad maandelijks met een inhoud van 16-20 pagina's op A5 formaat en is bij speciale gelegenheden nog dikker.

Hoewel het clubblad in kleur wordt opgemaakt wordt het in verband met de kosten niet in kleur afgedrukt.
Om iedereen van de mooie foto's te kunnen laten genieten heeft de redactie daarom besloten om het clubblad als PDF-bestand beschikbaar te stellen op internet.
U mag het voor uw eigen gebruik uitprinten.
U mag zelfs de artikelen voor uw spreekbeurt of eigen clubblad gebruiken, maar dan verwachten we wel graag vooraf een bericht aan de redactie.

We gaan er van uit dat u het auteursrecht van de verschillende auteurs eerbiedigt evenals de rechten van de fotografen van de foto's.

De clubbladen staan per jaar gerangschikt in een aparte directory te bereiken via onderstaande navigatiebalk.
De oude doos bevat de copy van voor 2000.
Geef dat svp even aan als u besluit die artikelen te plaatsen. 

Het Clubblad | Clubbladen 2003 | Clubbladen 2004 | Clubbladen 2005 | Clubbladen 2006 | Clubbladen 2007 | Clubbladen 2008 | Clubbladen 2009 | Clubbladen 2010 | Clubbladen 2011 | Clubbladen 2012 | Clubbladen 2013

Ons adres:

redactie@eckev.nl