Artikelen uit ons clubblad en andere bladen

Deze pagina's zijn de kern van onze website.
Achter de links zit informatie over honderden verschillende vogels. Gezien de grote hoeveelheid informatie, die hier moet komen te staan hebben we deze rubriek apart ondergebracht in verschillende delen .
U kunt met
terug naar homepage altijd weer bij ons terugkomen

Parkieten

Tropische vogels (exoten)

Europese vogels

Zangkanaries

Kleurkanaries

Vorm- en postuur kanaries

Voeding en verzorging

Kanaries zijn zaadetende vogels.
In de natuur eten deze vogels weinig harde uitgerijpte zaden. Hun voedsel bestaat voornamelijk uit halfrijpe of gekiemde zaden; zachte plantendelen, insecten, spinnen, enz. In gevangenschap hebben zaadetende vogels een voorkeur voor zaden waarmee ze zijn grootgebracht, die gemakkelijk te ontdoppen zijn en die een bepaalde vorm hebben. De smaak is eigenlijk van minder betekenis omdat zaden direct worden doorgeslikt. Regelmatige aanvulling van krachtvoer en vers groenvoer is noodzakelijk voor de nodige dierlijke eiwitten, mineralen en vitaminen.
Ook vers drinkwater is belangrijk.

Introductiepagina | Verwante koppelingen | Wedstrijdkalender | Activiteiten | Tentoonstelling | Uitslagen
| Aanmelden leden en contributie | Informatie over vogels | Vraag en Aanbod | Laatste nieuws

Ons adres:

E-mail: info@eckev.nl