Je kan op heel veel manieren lid worden van onze vereniging

De normale volwassen bondsleden betalen een contributie van
€ 33,--, zij hebben een eigen kweeknummer en ontvangen maandelijks het bondsblad.
De jeugdleden, dat zijn leden die nog geen 18 jaar zijn, betalen
€ 20,-- , zij hebben een eigen kweeknummer en ontvangen maandelijks het bondsblad.
De huisgenootleden betalen eveneens  € 20,-- , zij hebben een eigen kweeknummer maar ontvangen geen eigen bondsblad.

Verenigingsleden zijn de mensen, die al lid zijn van een andere vereniging, of wel lid willen zijn van de vereniging maar geen lidmaatschap via onze vereniging bij de Algemene Bond wensen. 
Zij betalen € 20,-- hebben geen eigen kweeknummer en ontvangen alleen ons verenigingsblad.
Jeugdverenigingsleden zijn verenigingsleden, die nog geen 18 jaar zijn. Zij betalen slechts € 10

Voor de contributie geldt de leeftijdsgrens voor wel of geen jeugdlid het moment dat de contributie wordt betaald. Voor de wedstrijd is de grens de dag dat de keuring plaats vindt.

Jeugdleden, die 18 worden en nog thuis wonen, worden op dat moment door het bestuur automatisch omgezet naar huisgenootleden. Dat brengt dus geen wijziging van de contributie met zich mee.

Aanmelden kan bij onze penningmeester en ledenadministrateur Jaap van Driel, Schoolhof Oost 10 Culemborg onder gelijktijdige betaling van de contributie voor het eerste half jaar.

Een aanmeldingsformulier wordt u desgevraagd ook electronisch toegezonden. Mail dan even naar info@eckev.nl

Ons adres:

Telefoon: 06-33788007
E-mail: info@eckev.nl

Meer advertenties vindt U bij:

Algemeen Nederlandse Bond van Vogelhouders
De Home Page van de Algemeen Nederlandse Bond van Vogelhouders waarbij onze vereniging ECKEV is aangesloten

Nederlandse Bond van
Vogelhouders

De officiële website van de Nederlandse Bond van Vogelhouders.

Vogelweb

Op deze website vindt u links naar verschillende verenigingen en andere interessante pagina's

Introductiepagina | Verwante koppelingen | Wedstrijdkalender | Activiteiten | Tentoonstelling | Uitslagen
| Aanmelden leden en contributie | Informatie over vogels | Vraag en Aanbod | Laatste nieuws