Terug naar startpagina

    Terugblik op de prijsuitreiking op zaterdag 9 december
Op de zaterdag na Sinterklaas zijn de prijzen van de in november gehouden vogelshow uitgereikt en zijn de kampioenen nog eens extra in het zonnetje gezet.
In zijn openingswoord stond de voorzitter Henk Rens nog even stil bij de gevolgen van de nieuwe standaardeisen voor de kleurkanaries en de agaporniden. Door het land van de kleurkanaries gaat al een paar jaar een storm van verbazing en verontwaardiging over de nieuwe standaardeisen voor een deel van de vogels. De fijne, Nederlandse, bestreping moet plaats maken voor een zwaardere rug en flanktekening. Dit in navolging van de standaard van de COM. Sinds deze nieuwe eisen van kracht zijn geworden is er echter geen COM-wedstrijd meer gehouden en zijn de komende wedstrijden dubieus.
Veel kwekers en inmiddels ook keurmeesters vragen zich dan ook steeds harder af of het wel nodig is, die nieuwe eisen. Dit seizoen is er voor het eerst met behulp van deze eisen gekeurd.
De resultaten vallen een aantal gerenomeerde kwekers niet mee. "Er worden geen vogels maar balken gekeurd!" zo stond in een ingezonden brief in het blad Onze Vogels van de Nederlandse Bond van Vogelhouders te lezen. Er gaan stemmen op om de veranderende eisen weer terug te draaien: we spelen voorlopig toch geen COM wedstrijden meer is daarbij het argument. Dat we daarbij de aansluiting met de rest van de vogelwereld verliezen en we onze overtollige kanaries bijna niet meer kwijt raken is daarbij een minder gehoord argument.
De voorzitter sprak de hoop uit dat een en ander er niet toe leidt dat veel trouwe kwekers zich definitief afwenden van de vogelsport. Hij gaf ook aan dat het bestuur uit de show heeft geleerd, dat zij niet te gemakkelijk voorbij mag gaan de aandachtspunten, die de nieuwe inzenders aan het brengen van hun vogel smoeten besteden. De vogels van nieuwe (jeugd)leden hebben op de show niet de punten gekregen, die we de inzenders hadden gegund. Een aantal van hun vogels zijn ook niet gekeurd.
De oorzaken zijn kleine dingen, die we door de nieuwe inzenders voorafgaand aan de show thuis te bezoeken hadden kunnen voorkomen of hen de kans geboden om andere vogels in te sturen. Het bestuur wil met name gericht op de nieuwe inzenders voorafgaand aan de jubileumshow een laagdrempelig platform bieden om vragen over de vogels en adviespunten te kunnen krijgen.
Nieuwe inzenders op de show moeten niet zo teleurgesteld worden dat we hen en hun vogels niet meer terug zien. Daarom ook hebben we voor alle nieuwe inzenders, als ze geen prijs hebben gewonnen, extra aanmoedigingsprijzen beschikbaar gesteld.
We hebben de laatste jaren als vereniging steeds prijzen gekregen omdat we nieuwe leden in schrijven en die ook weten te behouden. Dat moet zo blijven.
Naast de uitreiking van de prijzen was er deze avond ook ruim de gelegenheid om met elkaar bij te praten over de wedstrijden waaran men had deelgenomen of die als toeschouwer waren bezocht. Dit kon onder het genot van een drankje en een hapje.
En er werd natuurlijk gebingood: ditmaat onder leiding van Peter Winkel, die op uiterste smeuige wijze de ballen aan elkaar wist te praten.
De prijzen van de bingo waren ter beschikking gesteld door sponsors, adverteerder en leden, waarvoor nogmaals onze dank.
Al met al was deze gezellige avond in de donkere dagen voor Kerstmis een mooie opstap naar ons jubileumjaar.


Introductiepagina | Verwante koppelingen | Wedstrijdkalender | Activiteiten 2011 | Tentoonstelling | Uitslagen
| Aanmelden leden en contributie | Informatie over vogels | Vraag en Aanbod | Laatste nieuws

Ons adres:
info@eckev.nl