Voor als u (van) vogels houdt

Het E.C.K.E.V. bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter:          H. van Valkenburg                h.valkenburg19@upcmail.nl
                            Margrietstraat 3
                            4116 CR Buren                    Tel.: 06 - 24927990
Secretaris:          VACANT
                            Waarnemend secretaris P. Winkel (zie 2e voorzitter)

Penningmeester: J.M. van Driel                      jaap.van.driel@hotmail.com
                             Schoolhof Oost 10
                             4105 AS Culemborg             Tel.: 06 - 23697060

2e Voorzitter:          P.L.A. Winkel                             peter00318@msn.com
                              Gershwinhof 28
                              4102 DK Culemborg                   Tel.: 06 - 46076368

2e secretaris:          VACANT

2e Penningmeester    G.C. Aantjes-Terlien                  g.aantjes@casema.nl
Ledenadministratie:   Biesterlaan 47
                               3998 HH Schalkwijk                   Tel.: 030 - 6052392

Materiaalbeheer:       J.M. Spithoven                     jos.spithoven@hotmail.com
                                Debussystraat 35
                                4102 AR Culemborg                        Tel: 06 - 51548495

Ringencommissaris:   Harry v.d. Heijden        h.m.h.vanderheijden@gmail.com
                                Luthulisingel 52
                                4105 HA Culemborg                        Tel.: 0345 - 519544

Bestellingen gaan het laatste weekend van iedere maand de deur uit, dus bestel op tijd.

Redactie clubblad:      H. Rens                                          h.rens@hccnet.nl
                                 Grote Sloot 101                              redactie@eckev.nl
                                 1754 JC Burgerbrug                       Tel.: 06 - 33788007
                                ( en Peter Winkel )
Website:     www.eckev.nl
Informatie:  info@eckev.nl
 Facebook:  www.facebook.com/vogelverenigingeckev

Contributie bedraagt € 33,00 per jaar, voldoen voor 1 januari van het betreffende jaar.
Opzeggen voor 1 juni resp. 1 december.
Inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt € 2,00
Bankrekening 31.25.09.294 Rabobank Culemborg t.n.v. penningmeester E.C.K.E.V. 


 

 
 


E-mail: info@eckev.nl

Voor het laatst gewijzigd op: 18-12-2013