De verschillende soorten zijn in het veld niet te onderscheiden.

Familie: Fringillidae. Benaming in het Engels: Redpoll, in het Frans: Sizerin flamme en in het Duits: Birkenzeissig.

Kenmmerken: lengte ongeveer 12,5 cm. Bovenzijde lichtbruin, zwartbruin gestreept en met grijze ondertint. Helderrood voorhoofd; kin en snavelwortel zwart. Man op onderzijde, hals en borst rozerode gloed, rest onderzijde witachtig, op flanken gestreept, stuit met roze gloed. Popje zonder rood op onderzijde en stuit.

Britse vorm, de kleine barmsijs is kleiner en bruiner, meer gestreept, weinig opvallende vleugelstrepen. Continentale vorm, is iets groter, bleker en grijzer, wittere stuit en vleugelstrepen. Groenlandse vorm, nog groter en donkerder, iets langere snavel. In het veld niet te onderscheiden.

Vlucht: levendig en golvend, dansend.

Geluid:
blikkerig tsjit, tsjit, tsjit in de vlucht. Zang korte trillers vermengd met lokroep, dikwijls in vlucht.

Biotoop: berken- en elzenbossen, heide met bosjes, boven de boomgrens. In winter op dezelfde plaats als sijs.

Voedsel: zaden en insekten.

Gezelschap: in troepjes, vaak met sijs en putter.

Kweek: 
Het is een gemakkelijke vogel om mee te kweken. Bij onderzoeken door verschillende ornithologen is gebleken, dat jonge mannen zonder rode borst, in de natuur niet aan bod komen bij de poppen. Hieruit kunnen we afleiden dat de rode borstkleur in de natuur een duidelijke signaalfunktie heeft.

Kweekadvies:
Zorg er steeds voor dat de vogels keuze hebben uit verschillende soorten nestplaatsen. Als nestmateriaal gebruiken de vogels cocosvezel, fijn gedroogd gras, paardenhaar en katoen- of jutedraadjes.

De barmsijzen krijgen reeds vroeg in het voorjaar lentekriebels. Meestal zijn ze half april al begonnen met de kweek. Het gebeurt regelmatig dat de man de broedende pop stoort, zodat er van kweken niet veel terecht komt. Het is mogelijk om slechts een man aan meerdere poppen te paren, bijv. in de vlucht.

Voeding: Een goede kanariemengeling, met toevoeging van wat nigerzaad, distelzaad en wildzaad. Verder ook: meelwormen en buffelwormen, pinkies en miereneieren en niet te vergeten eivoer. Ook tal van onkruidzaden zijn welkom.

Barmsijzen zijn er ook al in kleuren. Hier een bruine man.

De bruine barmsijs is ontstaan door een kwalitatieve reductie van het eumelanine, dit is niet uitgekleurd naar zwart maar naar een bruin pigment.De factor die deze verandering te weeg brengt vererft geslachtsgebonden recessief.De bruine kleurmutatie komt het best tot zijn recht bij de kleine barmsijs {Carduelis flammea cabaret (Perrins: Acanthis flammea cabaret)}, dit vanwege het grote bruinbezit van de wildkleurige kleine barmsijs.

 

Barmsijzen en hun mutaties

 

Kweekcombinatie Uitkomst Kweekcombinatie Uitkomst
Wildkleur man x wildkleur pop Alle jongen wildkleur Bruine man x wildkleur pop Zonen wildkleur, split voor bruin

Dochters bruin

Wildkleur man x bruine pop Zonen wildkleur, split voor bruin

Dochters wildkleur

Bruine man x bruine pop Alle jongen bruin
Wildkleur man x agaat pop Zonen wildkleur, split voor agaat

Dochters wildkleur

Bruine man x agaat pop Zonen wildkleur, split voor bruin en agaat (dubbelsplit)

Dochters 100% bruin

Wildkleur man x isabel pop Zonen wildkleur, split voor isabel

Dochters wildkleur

Bruine man x isabel pop Zonen bruin, split voor isabel

Dochters bruin

Wildkleur man, split voor bruin x wildkleur pop Zonen wildkleur, mogelijk split voor bruin

Dochters wildkleur en bruin

Bruine man, split voor agaat x wildkleur pop Zonen wildkleur, split voor bruin en mogelijk split voor agaat

Dochters bruin en isabel

Wildkleur man, split voor bruin x bruine pop Zonen wildkleur, split voor bruin

Zonen bruin

Dochters wildkleur en bruin

Bruine man, split voor agaat x bruine pop Zonen bruin, mogelijk split voor agaat

Dochters bruin en isabel

Wildkleur, split voor bruin x agaat pop Zonen wildkleur, split voor agaat en mogelijk split voor bruin

Dochters wildkleur en bruin

Bruine man, split voor agaat x agaat pop Zonen wildkleur, split voor agaat bruin en isabel

Zonen agaat, split voor bruin

Dochters bruin en isabel

Wildkleur man, split voor bruin x isabelpop Zonen wildkleur, split voor isabel en mogelijk split voor bruin

Dochters wildkleur en bruin

Bruine man, split voor agaat x isabelpop Zonen bruin, split voor isabel

Dochters bruin en isabel

Wildkleur man, split voor agaat x wildkleur pop Zonen wildkleur, mogelijk split voor agaat

Dochters wildkleur en agaat

Bruine man, split voor isabel x wildkleur pop Zonen wildkleur, split voor bruin en mogelijk split voor isabel

Dochters bruin en isabel

Wildkleur man, split voor agaat x bruine pop Zonen wildkleur, split voor bruin mogelijk split voor agaat

Dochters wildkleur en agaat

Bruine man, split voor isabel x bruine pop Zonen bruin, mogelijk split voor isabel

Dochters bruin en isabel

Wildkleur man, split voor agaat x agaat pop Zonen wildkleur, split voor isabel mogelijk split voor agaat

Dochters wildkleur en agaat

Bruine man, split voor isabel x agaat pop Zonen wildkleur, split voor bruin en agaat (dubbelsplit)

Dochters bruin en isabel

Wildkleur man, split voor agaat x isabelpop Zonen wildkleur, split voor isabel mogelijk split voor agaat

Dochters wildkleur en agaat

Bruine man, split voor isabel x isabelpop Zonen bruin, split voor isabel

Zonen isabel

Dochters bruin en isabel

Wildkleur man, split voor isabel x wildkleur pop Zonen wildkleur, mogelijk split voor isabel

Dochters wildkleur en isabel

Agaat man x wildkleur pop Zonen wildkleur, split voor agaat

Dochters agaat

Wildkleur man, split voor isabel x bruine pop Zonen wildkleur, split voor bruin mogelijk split voor isabel

Dochters wildkleur en isabel

Agaat man x bruine pop Zonen wildkleur, split voor agaat en bruin (dubbelsplit)

Dochters agaat

Wildkleur man, split voor isabel x agaat pop Zonen wildkleur, split voor agaat mogelijk split voor isabel

Dochters wildkleur en isabel

Agaat man x agaat pop Alle jongen agaat
Wildkleur man, split voor isabel x isabel pop Zonen wildkleur, split voor isabel. Zonen isabel

Dochters wildkleur en isabel

Agaat man x isabel pop Zonen agaat, split voor isabel

Dochters agaat

Wildkleur man, split voor bruin en agaat (dubbelsplit) x wildkleur pop Zonen wildkleur, mogelijk split voor bruin, agaat en indien; crossingover plaatsvind isabel

Dochters wildkleur, bruin, agaat en indien crossingover isabel

Agaat man, split voor bruin x wildkleur pop Zonen wildkleur, split voor agaat en mogelijk voor bruin

Dochters agaat en isabel

Wildkleur man, split voor bruin en agaat (dubbelsplit) x bruine pop Zonen wildkleur, split voor bruin mogelijk split voor agaat, indien crossingover plaatsvind isabel

Zonen bruin, mogelijk split voor agaat indien split agaat dan vind; crossingover plaats dus isabel

Dochters wildkleur, bruin, agaat, isabel

Agaat man, split voor bruin x bruine pop Zonen wildkleur, split voor agaat en bruin

Zonen bruin, split voor agaat

Dochters agaat en isabel

Wildkleur man, split voor bruin en agaat (dubbelsplit) x agaat pop Zonen wildkleur, split voor agaat mogelijk split voor bruin, indien crossingover plaatsvind isabel

Zonen agaat, mogelijk split voor bruin, indien split voor bruin dan vind crossingover plaats dus isabel

Dochters wildkleur, bruin, agaat, isabel

Agaat man, split voor bruin x agaat pop Zonen agaat, mogelijk split voor bruin

Dochters agaat en isabel

Wildkleur man, split voor bruin en agaat (dubbelsplit) x isabelpop Zonen wildkleur, split voor isabel mogelijk split voor bruin en agaat, zonen isabel, mogelijk split voor bruin en agaat

Dochters wildkleur, bruin, agaat, isabel

Agaat man, split voor bruin x isabelpop Zonen agaat, split voor isabel

Zonen isabel

Dochters agaat en isabel

 

 

 

Agaat man, split voor isabel x wildkleur pop Zonen wildkleur, split voor agaat en mogelijk split voor isabel

Dochters agaat en isabel

Isabel man x wildkleur pop Zonen wildkleur, split voor isabel

Dochters isabel

Agaat man, split voor isabel x bruine pop Zonen wildkleur, split voor agaat en bruin

Dochters agaat en isabel

Isabel man x bruine pop Zonen bruin, split voor isabel

Dochters isabel

Agaat man, split voor isabel x agaat pop Zonen agaat, mogelijk split voor isabel

Dochters agaat en isabel

Isabel man x agaat pop Zonen agaat, split voor isabel

Dochters isabel

Agaat man, split voor isabel x isabelpop Zonen agaat, split voor isabel

Zonen isabel, split voor agaat

Dochters agaat en isabel

Isabel man x isabel pop Alle jongen isabel

 

Introductiepagina | Groenling | Merel | Sijs | Kneu | Spreeuwen | Huismus | Vink | Goudvink | Barmsijs

Ons adres:

Telefoon: (0345) - 518326
Mobiel:
E-mail: info@eckev.nl