Het in het bezit hebben van niet geringde Europese vogels is strafbaar. Wordt daarom lid!

Vogelaars zijn van mening dat wildzang vrij moet rond vliegen

Familie: Fringilledae.
Benaming in het Engels: Greenfinch, in het Frans: Yerdier en in het Duits: Grunling
Kenmerken: lengte ongeveer 14,5 cm. Dikke witachtige snavel, lichte vleeskleurige poten. Kleur: olijfgroen. Grote gele vleugelvlek, geelgroene stuit, veel geel in de gevorkte staart. Onderzijde lichter geelgroen. Popje meer grauwbruin en minder geel. Vlucht: licht golvend, met even sluiten van de vleugels. Vleermuisachtige baltsvlucht met zang.
Geluid: een kort herhaald "tsjup" in de vlucht "tsi-tsi-tsi". Verder een drenzerige "jik", "ru","foeiet". Zang een nasaal gezang. Biotoop: in tuinen, parken, boom-gaarden, open bos met ondergroei, heggen. Voedsel jonge plantjes, zaden, haver, bessen, bladknoppen, soms insecten.
Gezelschap: nesten soms dicht bijeen. In troepjes, vaak met andere vinkachtige, zoals vink, huismus, geelgors. Broedtijd: algemene broedvogel in ons land en BelgiŽ. Van einde april tot augustus. Broedduur: 13-14 dagen. Het popje broedt alleen en wordt door het mannetje gevoerd. Beide vogels verzorgen de jongen, die na 13-14 dagen het nest verlaten. Twee broedsels per jaar. Nest: in heggen, struiken, altijd groene planten. Nest van stengeltjes, twijgjes, worteltjes, mos. Gevoerd met dierhaar en veertjes. Legsel: gewoonlijk 4-6 eieren, soms 3 of 7. Wit tot lichtblauw met weinig rood- tot roestbruine vlekjes, meest aan stompe pool, grijze ondervlekken. Broedgebied: Europa. Voorkomen over het algemeen stand- en zwerfvogel. Een deel trekt weg. Doortrek van half september tot in december. Terugtrek maart, april. Winterkwartier in midden en ZW Frankrijk en oost Engeland. Dagtrekker.

KWEEKADVIES:
Zeer gemakkelijke vogel. Komt ook makkelijk tot broeden in een voliŤre. Wel is het zaak de eventueel jonge vogels na het uitkomen een kuurtje te geven. Dit voorkomt vaak vroegtijdig sterven van deze pasgeboren vogels.

Introductiepagina | Groenling | Merel | Sijs | Kneu | Spreeuwen | Huismus | Vink | Goudvink | Barmsijs
Ons adres:
Merwedestraat 3
4105 GL Culemborg
 

Telefoon: (0345) - 518326
Mobiel: (--
E-mail: info@eckev.nl