Merel
foto J. Veldman

De Merel is een van meest algemene vogels in Europa. Door zijn groot aanpassingsvermogen komt de vogel zo wel in bos, agrarische streken maar ook in dorpen en steden voor. De merel bouwt zijn nest meestal in kleine bomen en struiken. Maar ook aan huizen of op de grond. De broedperiode is van half maart tot eind juli en het legsel bestaat gewoonlijk uit 5 eieren. Broedduur schommelt tussen de 12 en 14 dagen. Het nest wordt zelden hoger gebouwd dan 2 meter boven de grond. In de dorpen en steden vindt de merel de meest uiteenlopende nestelplaatsen. Bij ons in de tuin hebben we een voederplankje tegen de muur, in de loop der jaren is deze voederplank door een klimop bijna geheel aan het oog ontrokken. Op deze voederplank hebben een paar merels nu een nest gebouwd. Het is al het tweede nest dit jaar van een merel in onze tuin. Het eerste nest was boven in de pergola gebouwd en door de begroeiing ons pas op het laatste moment opgevallen. Doordat we vroegtijdig het nieuwe nest ontdekte hebben we wat foto's gemaakt om het verloop van het broeden te kunnen volgen. Op foto 1 liggen de eieren in het nest in totaal 4 stuks (23-05-1999). Op foto twee en drie zijn de vogels al uit het ei (31-05-1999). De laatste foto is genomen op 3-6-1999 de jonge vogels zijn al behoorlijk gegroeid.
Om de rust in het nest niet te verstoren hebben we de foto op een iets grotere afstand gemaakt. De volwassen vogels vliegen af en aan om de jongen te voeden.

{short description of image}
Als we de kans krijgen maken we nog een paar fotos. Maar alleen als we daar mee de vogels niet storen.De laatste paar dagen durven we niet te dicht in de buurt van het nest te komen. De jonge groeien behoorlijk, we zijn bang dat ze door ons te vroeg uit het nest gaan. We laten ze dan ook lekker met rust. Vanochtend vroeg als eerste even naar het nest kijken, het nest is LEEG (7-06-1999).Jammer dat we niet gezien hebben hoe ze zijn uit gevlogen. Even later worden we opgeschrikt door het schelle geluid van een merel. Als we in de tuin kijken zien we onze hond bij een planten bak staan, een vrouwtjes merel vliegt rakelings over haar heen. Dichterbij gekomen zien we op de grond een van de jonge merels zitten. Snel de hond even weg gehaald, en toch nog even bij de merel kijken. Voorzichtig pakken we het vogeltje op, om het op een veilige plaats in onze tuin te zetten. Beschermt tegen onze hond en de nodige katten die in de buurt rond zwerven. Eerst laten we de hond nog even voorzichtig kennis maken met het jong. Dan is het moment daar om hem of haar weer los te laten, het vogeltje blijft rustig op de hand zitten. Dan wipt ze toch van de hand op de grond, even later probeert het toch te vliegen, en gaat op een muurtje in de tuin zitten.We laten haar alleen achter in de tuin, even later komt ma merel aan vliegen en voert het jong. Nog meerdere malen zien we de oudere vogels bij het jong. Het was leuk dit alles zo van dicht bij te mogen observeren. Familie Wolk

Introductiepagina | Groenling | Merel | Sijs | Kneu | Spreeuwen | Huismus | Vink | Goudvink | Barmsijs

Ons adres:

Telefoon: (0345) - 518326
Mobiel: (--
E-mail: info@eckev.nl