Spreeuwen in zomerkleed

Familie: Sturnidae. Benaming: Starling (Engels), Etourneau (Frans) of Star (Duits).

Kenmerken: lengte ongeveer 21,5 cm. Gespikkeld verenpak ('s zomers veelkleurig, 's winters wit gespikkeld). Buiten de broedtijd in grote groepen. Zwart met purperen en groene weerschijn. Korte staart: lange, scherpe snavel. In herfst en winter met talrijke lichte vlekjes. Poten roodbruin. Levendige ruzieachtige vogel.

Vlucht: vliegbeeld driehoekig. Snelle rechtlijnige vlucht, soms met zwenkingen.

Biotoop: in de stad en op het land. Vooral bij menselijke woningen. Parklandschap, loof- en gemengde bossen vooral aan de randen.

Voedsel:
Allerlei insekten, larven, slakken, bessen, kiemplanten, graan en afval. Ook wormen en insekten uit de grond.

Broedtijd: Zeer algemene en talrijke broedvogel in ons land en België. Van half april, vooral in mei, tot ver in juni.

Broedduur: ongeveer 14 dagen. Beide vogels broeden en verzorgen de jongen, die na ongeveer 21 dagen uitvliegen. Een vaak twee broedsels per jaar. Bigamie.

Nest: Holenbroeder. Op verschillende hoogte.Nestelt veel onder dakpannen.

Legsel: gewoonlijk 4-6 soms 7 eieren. Gladde schaal, groenblauw, zelden met roodbruine stipjes.


Gedrag
Spreeuwen zie je overal. Voor en na de broedtijd vliegen ze in grote zwermen die vaak een tijdlang in dezelfde streek blijven. Door alle vogelpoep die er dan naar beneden komt is dat soms niet zo leuk voor de mensen die in de buurt wonen.
Spreeuwen kunnen allerlei geluiden nabootsen.
Slaat onder het fluiten met los hangende vleugels de maat.

Verblijf
De spreeuw trekt van de ene plaats naar de andere (zwerfvogel). 's Winters blijft hij hier en is dus ook een standvogel.

Het in het bezit hebben van niet correct geringde vogels is strafbaar


Introductiepagina | Groenling | Merel | Sijs | Kneu | Spreeuwen | Huismus | Vink | Goudvink | Barmsijs

Ons adres:

Telefoon: (0345) - 518326
Mobiel:
E-mail: info@eckev.nl