Huismussen zouden zeldzamer worden

Familie: Ploceidae. Benaming: House-Sparrow (Engels), Moineau domestique (Frans) of Haussperling (Duits).

Kenmerken: lengte ongeveer 14,5 cm. Mannetje met donkergrijze kruin, kastanjebruin omzoomd en kastanjebruine nek. Zwarte keel en krop, lichte wangen, zwarte teugel en korte streep achter het oog. Bovenzijde lichtbruin, donkergestreept. Wijfje doffer, zonder zwarte keel en krop. Onderzijde bruingrijs.

Vlucht: Stuit asgrauw. Witte band over de vleugel.

Biotoop: in allerlei terrein, in steden en dorpen. Sterk aan de mens gebonden.

Voedsel: Alleseter, zaden, insekten, larven, eieren, afval enz.

Broedtijd: zeer algemene en talrijke broedvogel in Nederland en België.

Broedduur:13-14 dagen. Beide vogels broeden en verzorgen de jongen, die het nest na ongeveer 17 dagen verlaten. Twee, vaak drie broedsels per jaar. Bigamie.

Nest: In gaten en spleten van gebou- wen, schuren, bomen, nestkastjes enz.

Legsel: gewoonlijk 4-5 soms 3 of 6 zelden 7 eieren. Wit tot lichtgroenblauw met grijze of zwarte, soms roodbruine vlekken.

Het in het bezit hebben van niet correct geringde vogels is strafbaarIntroductiepagina | Groenling | Merel | Sijs | Kneu | Spreeuwen | Huismus | Vink | Goudvink | Barmsijs

Ons adres:

Telefoon: (0345) - 518326
Mobiel:
E-mail: info@eckev.nl