De Raza Espagnola
RAZA ESPAGNOLA. (Spaanse dwergkanarie)

Het ras bestaat reeds sedert 1931 en had toen de naam "Canari del Pais" (kanarie van het land)
Op het 4e Congreso Nacional de Avicultura te Madrid in 1948 werd deze vogel getoond en werd er een officiële standaard vastgesteld, terwijl tevens de huidige naam werd vast gesteld.
Het ras werd door de C.O.M. erkend in 1956, maar bleek niet voldoende verspreid om zich op wereldnivo te handhaven en al spoedig verdween het ras in de vergetelheid.
Ook op het officiële C.O.M. vraagprogramma kwam het ras niet meer voor.  
Door de Spaanse bond AONS werd in juni 1976 gevraagd, waarom dit ras niet meer op de officiële lijsten voorkwam. Omdat het een erkend ras was werd besloten het in 1977 weer op te nemen in het C.O.M. vraagprogramma. Sindsdien blijkt op de C.O.M. wedstrijden deze Spaanse kanarie weer in flinke aantallen aanwezig te zijn.


Opmerkingen Raza Espagnola.
Aangezien  we  hier  duidelijk  met  een  kleine (dwerg)kanarie  te  doen hebben  zullen  we vooral qua grootte erg goed moeten opletten dat we    zo  dicht  mogelijk  de  minimale  lengte  van  11½ centimeter benaderen.
Een te grote vogel zal ook gauw te breed worden en we zien in de standaard dat er een smalle en fijne vogel wordt gevraagd. In dit verband is ook de bevedering belangrijk, omdat een korte en nauw gesloten bevedering de fijne contouren van het lichaam gunstig beïnvloeden. De intensieve exemplaren zullen dan ook het meest de ideale lijn benaderen. Belangrijk is dat de staart duidelijk in een V-vorm eindigt, die vissestaart is een vereiste eigenschap bij dit ras.
De  kleur  is  niet  belangrijk,  bonte  vogels  zijn  toegestaan.  Het  is  een beweeglijke vogel, die niet makkelijk stil zit, zolang hij niet onrustig/wild fladdert wordt die beweeglijkheid als normaal gezien. Een standbeeldhouding is dus niet nodig, wel mag de vogel niet te opgericht zitten, maar moet een wat gedrukte houding hebben, te lange dijen geven de indruk van een stelterige houding.
.

Introductiepagina Postuurkanaries | Frise-kanaries | Glosters | Border | Berner | Belgische bult | Scotch fancy | Five fancy | Munchener | Lizard

Ons adres:

Telefoon: (0345) 518326
Fax: (030) 3004984
E-mail: h.rens@cable4u.nl