Bij postuurkanaries is de houding in de kooi heel belangrijk

 

Gloster

De Gloster is de meest gehouden postuurkanarie in Nederland. In zijn geboorteland Engeland moet de Gloster nog genoegen nemen met een tweede plaats in aantallen op de tentoonstellingen, daar is de Border altijd nog de meest gehouden vogel.
Dat dit ras bij ons zo populair is dankt hij aan het feit dat het geen moeilijke vogel is om mee te kweken.maar dat is een kant van de medaille. De andere geld dan voor de wedstrijden; in dat opzicht is de Gloster heus nog niet zo makkelijk. In de eerste plaats is het beslist niet zo eenvoudig Glosters te kweken die volledig beantwoorden aan de standaardbeschrijving en ten tweede is de concurrentie op de wedstrijden ook erg groot. Juist door die grote inzendingen van Glosters op tentoonstellingen is de kans om met deze vogels prijzen te behalen maar klein. Toch is het zo dat deze kleine beatle ( zoals hij ook wel genoemd werd)  door bijna elke postuurliefhebber wel gekweekt word of werd. Op de tentoonstellingen ziet men in de klasse van de postuurkanaries vaak dat meer dan de helft Glosters zijn. Toch is de Gloster nog maar een jong ras onder de postuurkanaries.
De Gloster vond zijn oorsprong in Cheltenham in het Engelse graafschap Gloucester. daar had een Engelse dame een aantal vogels met elkaar gekruist, waarschijnlijk zonder nu zelf precies te weten welke soorten. Bij de eerste kruisingen zijn een kleine harzer en een kleine Border betrokken geweest. De jongen hieruit werden gepaard aan een kleine gekuifde Norwich, en het resultaat kennen we dan als de Gloster. De vrouw die deze miniatuur cresten kweekte toonde haar vogels voor het eerst op de nationale show van Engeland in Crystal Palace in 1925.
De keurmeester die de kuifkanaries moest keuren was zo onder de indruk van deze miniatuur Cresten dat hij onmiddellijk zijn medejuryleden wist te winnen voor voor deze vogels. Ze werden dan ook beoordeeld met een eerste en een tweede plaats. En met deze gebeurtenis was de geboorte van de Gloster een feit.

De Gloster is een kleine gedrongen vogel, die in twee vormen voorkomt, de kuif- en de gladkopvorm. De kuifvorm noemen we de Gloster Corona, dit corona duidt op de vorm van de kuif, die er inderdaad uit moet zien als een kroon. De kweekpartner voor de corona is de consort, de gladkop. De kop van de corona is een verzameling van veertjes, die samen een bloem vormen. Deze veertjes groeien van een klein middelpunt die goed centraal op het hoofd moet liggen. De kuifveren moeten zo lang mogelijk zijn. Dit klinkt misschien wat vreemd, omdat de kuif bij een Gloster niet over de ogen of snavel mag hangen. Maar als de kuifveren lang zijn betekent dit dat de kuif mooi en gewelfd is. Juist door die hoge gewelfde kuif ontstaat de gewenste kroonvorm. Helaas ziet men ook nog vaak de kleine platte kuiven, dikwijls is een te harde bevedering de mede oorzaak  van een slecht kuifvorm. Vooral aan de achterzijde kan een kuif slecht aansluiten met de lichaamsbevedering als de kuif te plat is. Daarom zien we de laatste jaren ook steeds meer bruinfactorige Glosters verschijnen. Die bruine kleur geeft de bevedering een zachte zijdeachtige structuur. Helaas wordt meestal het hele uiterlijk van een bruine Gloster wat makkelijk wat te smal, zodat men altijd zorgvuldig de voor- en nadelen van het inkweken van de bruifactor moet afwegen.

Terug naar de beschrijving van de ideale Gloster. Waar de Corona getooid moet zijn met een mooie kuif, wordt voor de Gloster Consort een vogel verwacht met een goede brede kop. Omdat bij de Corona een hoge gewelfde kuif op prijs gesteld wordt, moet de kweekpartner natuurlijk ook een kop hebben die de basis kan zijn voor een dergelijke kuif. een brede, goed afgeronde kop met een hoog voorhoofd is ideaal. Het lichaam van de Gloster is vrij kort en breed. Dat begint reeds bij de hals, die kort en dik is; die korte overgang van kop naar lichaam is belangrijk om de gedrongen lichaamsvorm te verkrijgen. De rug van de Gloster is breed en licht gewelfd. De borst is breed en goed afgerond, de zachte rondingen moeten zich uitstrekken over de flanken tot de onderbuik. De borst moet wel afgerond zijn, maar mag niet te zwaar of hoekig zijn. het komt nogal eens voor dat een Gloster te vet is, waardoor de vogel wel breed lijkt maar ook te hoekig.
Niet alleen het lichaam van de Gloster moet kort zijn, maar de rest van zijn lichaam ook. Zo zal hij korte snavel, poten en staart  moeten hebben. Het dijbeen mag bijna niet zichtbaar zijn. Het is erg belangrijk hier op te letten bij het samenstellen van de kweekparen. De lengte die voor de Gloster voorgeschreven staat is 11,5 cm. Maar slecht zelden vinden we een vogel met die afmetingen. Vaker zal men een kampioen zien van 13 cm. Maar toch zal altijd de kleinste vogel een grotere kans hebben te winnen, mits hij ook inderdaad de rest van punten voor de ideale Gloster  laat zien.

Het is bij de Gloster ook belangrijk de jongen niet te beschadigen. Vooral het uittrekken van staartpennen is erg nadelig voor het mooie uiterlijk van de jongen Gloster. een nieuwe staartpen bij een jongen vogel is altijd is langer, soms wel een halve centimeter. Dit is natuurlijk funest voor de korte vorm van de Gloster. het is dan ook raadzaam de meest belovende jonge Glosters tijdig af te zonderen, opdat ze onbeschadigd op de wedstrijden kunnen komen.

  

  Zie ook de informatie over de kanaries in het algemeen en over  kleurkanaries

Introductiepagina | Verwante koppelingen | Wedstrijdkalender | Activiteiten 2002 | Tentoonstelling | Uitslagen
| Aanmelden leden en contributie | Informatie over vogels | Vraag en Aanbod | Laatste nieuws

Ons adres:
Merwedestraat 3 4105 GL Culemborg
Telefoon: (0345) 518326
Bgg: (0345) - 518326
E-mail: info@eckev.nl