Lizard met gouden cap

De Lizard kennen we in zowel de schimmel als wel in de intensieve vorm. Op de tentoonstelling worden ze dan ook onderverdeeld in drie groepen:

Lizard Intensief - Lizard schimmel - Lizard met witte ondergrond

De Lizard is n van de oudere tekeningsrassen. Ze zouden op het eind van de 16e eeuw vanuit Frankrijk in Engeland zijn ingevoerd, waar het ras uiteindelijk werd vervolmaakt.
Hoewel de Lizard vrij populair was, is het ras toch bijna uitgestorven geweest. Bij een telling even na de tweede wereldoorlog door het Engelse blad "Cage Birds", bleken er op dat moment in Engeland nog ongeveer 30 koppels te zijn. Gelukkig is door een goed georganiseerde kweek de Lizard weer volledig terug gekomen. De Lizard is eigenlijk geen echte postuurkanarie, maar veel meer een tekeningvogel, waarvan de hagedisachtige schubtekening het voornaamste is.

Opmerkingen Lizard.
De schubtekening wordt gevormd door de kleurloze uiteinden van de kleine rugveertjes, welke echter pas na de jeugdrui zichtbaar worden.
Bij overjarige vogels worden deze randjes groter en krijgen ook de vleugel en staartpennen lichte randen, of worden in hun geheel lichter. Hierdoor is de Lizard meestal alleen in het eerste jaar geschikt als tentoonstellingsvogel. Voor alle Lizard wordt een diep zwart pigment geist. De tekening op de rug moet niet te grof zijn maar, afhankelijk van de intensiviteit van de bevedering zo fijn mogelijk. Zeker bij de schimmelvogels kan de rugtekening makkelijk te grof en breed worden. Ook op de borst zien we vaak te lange strepen, ook hier moet gelet worden op een korte onderbroken tekening.
Belangrijk is ook te letten op de regelmaat en diepte van de lipochroomkleur, (egale cap bij schimmels) terwijl ook het pigment niet te veel bruin mag laten zien. Zeker bij de intensieve exemplaren dient bruin pigment bestraft te worden.
De vogel wordt alleen in het zwart pigment erkend. Afwijkende kleuren (agaat, bruin, ivoor, enz.) zijn niet erkend en worden niet gekeurd.

Introductiepagina Postuurkanaries | Frise-kanaries | Glosters | Border | Berner | Belgische bult | Scotch fancy | Five fancy | Munchener | Lizard

Ons adres:

Telefoon: (0345) 518326
Fax: (030) 3004984
E-mail: Vanwege het grote aantal besmette e-mail zijn we helaas gedwongen het e-mail adres te verwijderen. Neemt u aub telefonisch contact op