De Zwitserse frise
ZWITSERSE FRISÉ
De Zwitserse frisé is nog niet lang bekend. Hoewel ook in Zwitserland reeds in 1899 frisékanaries bekend waren, is de vorming van dit specifieke ras pas in een veel later stadium op gang gekomen.
De eerste officiële erkenning door de C.O.M. vond plaats in 1968. Toen werd de eerste standaardeis voor dit ras vastgesteld.
De Zwitserse frisé is ook een ras dat tot de licht gefriseerde soorten gerekend moet worden. Hij komt wat betreft zijn krullende bevedering overeen met de Noord en Zuid Hollandse Frisé.
Opmerkingen Zwitserse Frisé

De afwijking ten opzichte van de Noord en Zuid Hollandse Frisé zit naast de houding, in de lengte van de poten die van een gemiddelde lengte moeten zijn (tussen Noord en Zuid Hollandse Frisé in). Verder is het lichaam ook wat smaller.
De borstbevedering vertoont geen duidelijk mandje, maar is meer hartvormig en moet niet te over-
vloedig zijn.
De Zwitserse frisé moet een elipsvormig lichaam hebben. De kop wordt naar voren gestrekt en de staart moet tegen de zitstok worden gedrukt. De poten zijn niet volledig gestrekt maar de dijen worden tegen het onderlichaam gedrukt. De lichaamsvorm en houding zijn te vergelijken met die van de Scotch Fancy.
Doordat de staart tegen de zitstok wordt gedrukt zal een lichte bevuiling van de staart het gevolg kunnen zijn. Indien dit minimaal is zaal een keurmeester de vogel er niet voor straffen.

 

Introductiepagina Postuurkanaries | Frise-kanaries | Glosters | Border | Berner | Belgische bult | Scotch fancy | Five fancy | Munchener | Lizard

Ons adres:

Telefoon: (0345) 518326
Fax: (030) 3004984
E-mail: h.rens@cable4u.nl