Een goede houding is een combinatie van aanleg en training

Over houdingskanaries wordt heel verschillend gedacht door de vogelliefhebbers. Hun specifieke lichaamshouding spreekt lang niet iedereen aan.De lichaamshouding die deze kanaries tonen is voor een deel aangeboren en voor een deel aangeleerd.
De grootste 'houdingskanaries' zijn de Belgische bossu en de Scotch fancy, die allebei ongeveer 17 cm.groot zijn. De kleinste is de Japan hoso die niet groter is dan 11,5 cm.

De Scotch Fancy
De eerste ontwikkeling van de Scotch Fancy kan gezocht worden aan de Westkust van Schotland. Reeds voor 1820 werden deze vogels reeds gekweekt rond het Schotse havenplaatsje Girvan, ten zuiden van Glascow. Waarschijnlijk werd door zeelieden uit Belgie de Belgische Bultkanarie naar dit havenplaatsje gebracht.Vanuit deze vogels en de plaatselijk aanwezig Lancashire of Yorkshire werd het nieuwe ras ontwikkeld, wat eerst The Girvans werd genoemd.

Toen kwekers rond Glascow de vogel in hun bezit kregen gaven ze hem een eigen naam, namelijk de Glascow Fancy of The Glascow Don.
De vogel werd enorm populair en in de verschillende regios werden veel kwekers gevonden, die echter onderling nogal van mening verschilden hoe de vogel er precies uit zou moeten zien. Men ging allerlei kweekrichtingen op. Ver doorgevoerde kweek met de Belgische Bultkanarie maar ook krusiingen met de hollandse kanarie werden toegepast. Op een bepaald moment waren er wel negen verschillende types in omloop. Door de geweldig ebelangstelling in heel Schotland hield de naam Glascow Fancy of Don geen stand en werden de vogels vanaf 1890 Scotch Fancy genoemd.

Door de grote verschiedenheid in types en de beide wereldoorlopgen liep de belangstelling sterk terug en op een gegeven moment dreigde de vogels zelfs uit te sterven. Slechts enkele kwekers wisten dit te voorkomen.

Het ras kreeg weer meer liefhebbers toen in 1970 de Öld Varieties Association"werd opgericht. Tijdens een congres in december 1971 werd een standaard voor de Scotch Fancy aangenomen. Deze standaard was geent op de oude Glascow Don. Vanuit deze richtlijnen hebben de vele liefhebbers selectief gekweekt en is dit ras in diverse landen weer een ingeburgde en populaire vogel geworden.

Beschrijving
De Scotch Fancy is een houding vogel met een werkhouding die een halve maanvormige lijn veroorzaakt. Deze lijn vertrekt vanaf de kop, over de nek naar de rug en zet zich door tot het uiteinde van de staart.
De kop, een gedeelte van de nek maar ook het uiteinde van de staart bevinden zich dan voor de zitstok. Deze houding kan ook door een goed getrainde vogel niet langdurig worden aangenomen. 
De kopvorm is klein en ovaal. De hals en nek zijn lang en slank.
De schouders zijn smal en goed afgerond. Tussen de beide schouders mag geen inzinking aanwezig zijn.
Het lichaam is lang, slank en wat cilindervormig. De vleugels zijn in verhouding lang en liggen goed aangesloten aan het lichaam. Tijdens het aannemen van de werkhouding zullen de vleugels niet op de staart kunnen rusten en zal daar enige tussenruimte ontstaan
De staart zelf is ook lang en smal en loopt in een lijn door vanuit de rug.
De pootjes zijn lang en licht gebogen, waarbij het bovenbeen iets zichtbaar is. 
De grootte is minimaal 17 centimeter en vereist van de kwekers veel aandacht. Het ras heeft de neiging snel te klein te worden, waardoor er nauwelijks enige onderscheid ontstaat met een te grote Japan Hoso. Vogels die de neiging hebben kleiner te worden dan 17 centimeter moeten niet voor de verdere kweek worden gebruikt.
De bevedering moet glad en goed aansluitend zijn. Tijdens het aannemen van de werkhouding kan het voorkomen dat de borstbevedering over elkaar schuift; dit is toegestaan.
Bortsfrisering is niet toegstaan.
In de bevering zijn alle kleuren toegestaan, behalve rood.
Ondanks de grootte van deze vogel wordt hij toch geringd met de standaardkanariering van 2,9 mm    

Introductiepagina Postuurkanaries | Frise-kanaries | Glosters | Border | Berner | Belgische bult | Scotch fancy | Five fancy | Munchener | Lizard

Ons adres:

Telefoon: (0345) 518326
Fax: (030) 3004984
E-mail: Vanwege het grote aantal besmette e-mail zijn we helaas gedwongen het e-mail adres te verwijderen. Neemt u aub telefonisch contact op