Het vrouwtje legt maximaal negen eieren die na twee weken uitkomen

Onderstaand de standaardeisen van de ANBvV

Terug naar de homepage

Keurtechnische aanwijzingen
We letten vooral op een goed formaat en model. Een goede houding is bij deze vogel zeker haalbaar.
Ook de bevedering kan perfect zijn. Bij een goede conditie, die tevens een strakke bevedering inhoudt, zal de vogel in het algemeen weinig kleur of tekening fouten bezitten. We letten vooral op een egale borst- en rugdekkleur zonder bruine aanslag. Jonge vogels tonen vaak nog bruin in de vleugelpennen.
Er dient een duidelijke en scherpe aftekening te zijn tussen borst en buik, ook moet de zwarte kop strak aftekenen in de halsstreek, dit geldt eveneens voor de wangvlek.

Kleurkanaries | Zangkanaries | Vorm- en Postuurkanaries | Tropische vogels | Parkieten | Europese Cultuurvogels | Duiven en kwartels

Ons adres:

Telefoon: (0345) - 518326
E-mail: info@eckev.nl