Het vrouwtje legt maximaal negen eieren die na twee weken uitkomen,

Onderstaand de standaardeisen van de ANBvV

Terug naar de homepage

Keurtechnische aanwijzingen
De witte rijstvogels komen ook in de natuur voor, maar werden in de vorige eeuw ook al gekweekt door de chinezen. Let op: dit zijn geen albino vogels, ze hebben namelijk zwarte ogen!
Een witte rijstvogel moet smetteloos wit zijn, zonder enige gele of grijze aanslag in het rugdek.
Vogels, die niet helder wit zijn hebben een wat gelige aanslag op de staart- en vleugelpennen.
Deze fouten worden streng bestraft in de rubriek kleur.
Het komt voor dat de witte rijstvogel te dun bevederd is in de oorstreek en op de vleugelbochten, dit wordt uiteraard bestraft bij bevedering. Maar te dunne bevedering be´nvloedt ook de kleurregelmaat nadelig. Dit wordt ook betrokken bij de beoordeling van de kleur. Soms hebben de witten een iets oranje kleur rond de bovensnavel vanwege onzorgvuldig conditioneren, ook dit wordt bestraft bij kleur.

Kleurkanaries | Zangkanaries | Vorm- en Postuurkanaries | Tropische vogels | Parkieten | Europese Cultuurvogels | Duiven en kwartels

Ons adres:

Telefoon: (0345) - 518326
E-mail: info@eckev.nl