Alleen de mannetjes zingen echt

Hoe leren vogels hun liedjes? Gedragsbioloog Houx onderzocht in hoeverre sociale factoren een rol spelen in het zangleerproces van jonge zebravinken. Daartoe stimuleerde hij interactief gedrag in speciale 'piepshow'-opstellingen. En groep zebravinken hoorde via een luidspreker een zebravink-liedje steeds nadat ze op een bepaalde knop hadden gepikt. Een andere groep kreeg de zang ten gehore bij het zien van een opgezette zebravink. Houx toont in dit onderzoek aan dat zebravinken hun liedje van een luidspreker kunnen kopiren. Deze uitkomst is verrassend, omdat tot dusver werd aangenomen dat zebravinken geen zang leren zonder de lijfelijke aanwezigheid van een idool. Opvallend was ook de reactie van de jonge zebravinken op de zang: zodra ze zang hoorden, vlogen ze naar de luidspreker respectievelijk naar de zingende soortgenoot. Dat wijst erop dat zebravinken proberen de beste positie ten opzichte van het geluid in te nemen, zodat ze de zang zo goed mogelijk horen. De geluidskwaliteit van de zang is belangrijk voor hoe goed de zebravinken leren. Houx concludeert dat sociale factoren minder belangrijk zijn voor het zangleerproces dan werd aangenomen. Dit inzicht is belangrijk voor onderzoek naar de relatie tussen leerprocessen en hersenwerking. In dit snel groeiende onderzoeksgebied speelt het zangleren van vogels, met name van zebravinken, een belangrijke rol. Er zijn interessante overeenkomsten met de menselijke taalontwikkeling, aldus Houx.

titel: The effectiveness of social interaction in zebra finch song learning

promotor: prof.dr. C.J. ten Cate

Introductiepagina | Normaal grijs | Normaal bruin | Pastel grijs | Agaat grijs | Bleekrug grijs | Bleekwang grijs | Masker grijs | Witte Zebravinken | Hoe zebravinken leren zingen

Ons adres:
Merwedestraat 3
4105 GL Culemborg

Telefoon: (0345) - 518326
Mobiel: (--
E-mail: info@eckev.nl