Tekst en foto's:  Berend Bosch.


Zebravinken De kleurslag: GRIJS

De Standaard.

De man, tekening:
Oogstreep , snavelstreep , borststreep en zebratekening , flank ter hoogte van de stuit,en de donkere blokken van de boven-staartdekveren: Zwart.
Tussen oog en snavelstreep:Wit.
Wangvlek:Diep oranjebruin.
Flanktekening:Kastanjebruin met ronde witte stippen.
De man, kleur:
Kop en nek:Grijs, iets gehamerde kop
Rug- en vleugeldek:Grijs, iets donkerder als de kop. Vleugeldek egaal van kleur. De vleugelpennen mogen iets lichter gezoomd zijn.
Stuit en onderlijf:Wit, enig cremewit rond de aars is toegestaan.
Staartpennen:Zwart.
De pop, tekening:
Oogstreep , snavelstreep , de flank ter hoogte van de stuit en de donkere blokken van de bovenstaartdekveren: Zwart.
Tussen oog- en snavelstreep:Cremewit.
De pop, kleur:
Wang , flank en borst:Grijs iets lichter dan de kop.
Kop en nek:Grijs , op de kop iets geha-merd.
Rug- en vleugeldek:Grijs iets donkerder als de kop. Vleugeldek egaal van kleur. De vleugelpennen mogen iets lichter gezoomd zijn.
Stuit:Wit.
Onderlijf:Wit.
Staartpennen:Zwart.
De man en pop, ogen en hoorndelen:
Snavel:Koraalrood , de pop iets lichter als de man.
Poten en nagels:Oranjerood.
Ogen:Donker een lichtere kleur is toegestaan.

Positief vallen tijdens de keuring op.

Bij de man:

Een egaal en diep gekleurd rugdek zonder bruine waas.
Een mooie witte buik.
Mooie diepe wang- en flankkleur.
Goed geproportioneerde en strakke zwarte tekeningonderdelen.

Bij de pop:

Een egaal en diep gekleurd rugdek zonder bruine waas.
Zo licht mogelijk cremewitte buik.
Goed geproportioneerde en strakke zwarte tekeningonderdelen.
Hoewel dit geen specifieke kenmerken van de grijze kleurslag zijn draagt het indien optimaal aanwezig duidelijk bij tot de schoonheid van de kleurslag.

Foto 1: 1-1 Grijs.
Zowel man als pop tonen een zeer fraai type en veerkwaliteit. Het grijs is goed egaal doorgekleurd op het rug- , vleugeldek en is prima van kleurdiepte . Alleen de wangvlek van de man kan aan de bovenzijde nog iets strakker afgetekend zijn.

Negatief vallen tijdens de keuring op.

Bij de man:

Bruine waas op het rugdek vaak in kombinatie met een (donker) creme buik.
Een vlekkerige kleur van het rug- vleugeldek.
Witte omzoming en witte punten aan de vleugelpennen.
Lichtere wang- en flankkleur.
Witte stippen in de flank welke niet rond ') zijn en of vaag van kleur.
Rafelige en slecht geproportioneerde zwarte tekeningdelen.
Het wit tussen oog en snavelstreep wat te ver naar boven door loopt.
Zebratekening welke niet volledig doorloopt tot aan de ondersnavel.
Zebratekening welke doorloopt onder de wangvlek en soms zelfs boven het oog.
Donkere (grijze) nagelkleur.

Foto 2: 1-0 Grijs.
Deze man toont een duidelijk bruine waas in het vleugeldek. Tussen de oog- en snavelstreep loopt de witte kleur vrij ver omhoog richting schedel. De oogstreep kan regelmatiger van belijning. De flank laat een rommelige stipteking zien.

Bij de pop:

Een vlekkerige kleur van het rug- vleugeldek en borst.
Onvoldoende kleurdiepte in de wangen.
Het tonen van restanten zebratekening of borstband ,te zien als mankenmerk.
Witte omzoming en witte punten aan de vleugelpennen.
Onregelmatige afscheiding tussen borst- en buikkleur.
Rafelige en slecht geproportioneerde zwarte tekeningdelen.
Het cremewit tussen oog en snavelstreep wat te ver naar boven door loopt.
Donkere (grijze) nagelkleur.
Hoewel betreffende kenmerken geen specifieke afwijkingen voor de grijze kleurslag zijn , wordt hierdoor wel afbreuk gedaan aan de kwaliteit van de kleurslag

De vererving.

De goede grijze zebravink is in het bezit van een phaeomelanine reducerende selektie faktor welke zich autosomaal en recessief verervend gedraagt en het gevolg is van een generaties lange op de kleurslag afgestemde kweekselektie

Formule voor de grijze man, xb+ // xb+ , bm // bm.

Formule voor de grijze pop, xb+ // y , bm // bm.

b+ voor de wildallele van de eumelanineoxydatie faktor.

bm voor de phaeomelanine reducerende selektie faktor, bruin minimaal.

De geschiedenis.

De zebravinkenkweek is met het oprichten van de N.Z.C., nu 25 jaar geleden ,in een geweldige stroomversnelling gekomen .Van het kleine bruin bewaasde vogeltje met slechts iel gevormde tekeningonderdelen is een prachtige tentoonstelling zebravink gekweekt . Middels veel selektie en doorzettingsvermogen is een steeds prominenter sprekende tekening gekweekt en een prachtig diep helder egaal grijs rugdek zonder bruine waas.

Foto 3: 1-0 Grijs.
De uiteinden van de binnenste vleugelpennen van deze man laten witte randen zien. Deze fout is zeer storend en kan alleen door deze vogel niet meer voor de kweek in te zetten voorkomen worden.De staarttekening is rommelig.

De vederstructuur.

De wildvorm zebravink , (lees wildvang ) is in het bezit van een behoorlijke hoeveelheid roodbruin phaeomelanine rond de kern van de baarden van de buik- en de rug- en vleugeldekbevedering. Dit phaeomelanine veroorzaakt een bruine waas op het rug- en vleugeldek en een cremekleurige buik. Door steeds de vogels met de minste bruine waas aan elkaar te paren zijn vogels ontstaan met een witte buik. Het minimaal phaeomelaninebezit rond de kern van de baarden van rug- en vleugeldek en de buikbevedering is van deze kweekwijze het gevolg.Hoewel sterk afhankelijk van selektie kan het bezit van de hoeveelheid phaeomelanine als een erfelijke eigenschap worden uitgelegd. ( Zie hiervoor verder bij " de kweek". ) Het stelt ons in staat om grijze zebravinken zonder bruine waas te kweken De man toont echter altijd rond de aarsbevedering een nog wat creme kleur. Bij de poppen is de buik zo licht mogelijk cremewit van kleur.

De kleine slagpennen van de wildvorm zebravink bezitten in de toppen van de baarden een hoeveelheid phaeomelanine. Door bovengenoemde selectieve kweek is dit phaeomelanine verdwenen en heeft plaats gemaakt voor zwart eumelanine.

Tevens is door selektieve kweek de hoeveelheid eumelanine staafjes in de haakjes en in de extalzijde ( de voor het oog zichtbare zijde) van de baarden in zowel de rug- en vleugeldekveren als de kleine slagpennen toegenomen. Het gevolg is dat de grijze zebravink een diepere grijze kleur toont als de wildvorm.

Foto 4: 1-0 Grijs.
Hoewel een vogel van redelijk type valt deze man op door enkele minder positieve punten. De vleugeldekveren tonen een vrij lichte omzoming en de verdeling van de stippen in de flank is rommelig.


De kweek

Wanneer vogels met een bruine waas aan vogels zonder bruine waas worden gepaard zullen de jongen altijd een bruine waas tonen . Deze paring is geslachtonafhankelijk. De jongen zijn echter wel in het bezit van het vermogen om jongen voort te brengen zonder bruine waas. Twee van dergelijke vogels aan elkaar gepaard brengen jongen voort zonder en met bruine waas in een verhouding van 1 op 3. Deze faktor welke het mogelijk maakt om vogels zonder bruine waas te kweken is de eerder genoemde phaeomelanine reducerende selektie faktor. In formules genoteerd met de letters bm( bruin minimaal ). In de kweekpraktijk heeft men echter niet te maken met grijze zebravinken welke in te delen zijn in twee groepen, de groep met bruine en de groep zonder bruine waas. In de praktijk blijkt het aantal groepen bijna oneindig te zijn. Elke grijze zebravink heeft of wat meer of wat minder bruine waas als de andere grijze zebravink. Het gevolg van deze veelheid aan groepen is dat de kweekuitkomsten overeenkomstig zijn. In een nest worden vogels met meer en met minder bruine waas geboren. Wanneer men echter rekening houdt met boven omschreven kweekaanwijzing zullen vogels zonder (lees minimale) bruine waas het gevolg zijn.

Foto 5: 0-1 Grijs.
Een fraai gekleurde pop van prima type. De blokken van de staarttekening zijn echter onregelmatig en kunnen een veel beter blokpatroon tonen

Vaak ziet men grijze zebravinken met witte omzoming of witte punten aan de vleugelpennen. De oorzaak is soms dat de bm selektie faktor de toppen van de baarden nagenoeg vrij maakt van phaeomelanine. Wanneer nu niet selektief de kwantiteit aan zwart eumelanine in deze baarden en haakjes zo hoog mogelijk wordt gehouden zal witte omzoming van de pennen het gevolg zijn.
Ook het omhoog lopen van het wit tussen de oog- en snavelstreep is een gevolg van het gebrek aan eumelanine in de baarden van de teugelbevedering. Door selektie op het bezit van voldoende eumelanine kan dit euvel verholpen worden.

Soms treft men grijze mannen aan waarvan de zebratekening uitloopt onder de wangvlek en in het ergste geval zelfs boven de wangvlek. Dit euvel is erg hardnekkig en dient zeer streng middels selektie buiten onze stam gehouden te worden.

Wanneer niet steeds weer de vogels welke deze uitlopende zebratekening tonen buiten de kweek worden gehouden zal deze storende fout zich erg hardnekkig in de stam verankeren en uiteindelijk nog maar nauwelijks uit te selekteren zijn.
Tijdens de kweek dient veel aandacht besteed te worden aan de tekening. De kleur van de wangvlek en flanktekening dienen zo diep mogelijk te zijn . De kleur van de flank staat in de standaard omschreven als kastanjebruin. Vaak wordt weinig aandacht aan de kleur van de flank besteed , veel grijze zebravinken bezitten dan ook een dof bruine flankkleur. Een optimaal gekleurde flank toont de zelfde helderheid ( glans ) als de kastanje welke tijdens een herfstwandeling wordt gevonden.
De zwarte tekeningonderdelen moeten van prominent formaat zijn en strak van belijning. Bij de kweek van goed getekende grijze is aan te bevelen hierbij uit te gaan van de kwaliteiten van de man  De wangvlek , flank en borsttekening zijn bij de pop niet waarneembaar , de mogelijke kwaliteit van haar erfelijke (tekening) eigenschappen kan alleen aan broers en vader worden afgelezen.
Hoewel bij iedere kleurslag van belang dient op model en formaat bij de grijze zebravink de nadruk te liggen. De grijze zebravinken zijn op de tentoonstellingen vaak in ruime mate aanwezig een goed gekleurde en getekende grijze dient van een degelijk model en formaat te zijn om echt op te vallen. Aan het formaat en model zal in een ander artikel aandacht besteed worden.
Tenslotte zal het op de tentoonstelling aanbieden van onvolledig uitgekleurde vogels altijd **************volgen . Wanneer U echt de grijze kleurslag wilt verbeteren is het beter om op zoek te gaan naar een vreemde vogel welke goed in Uw stam past.
Tekst en foto's , Berend Bosch.

.

Introductiepagina | Normaal grijs | Normaal bruin | Pastel grijs | Agaat grijs | Bleekrug grijs | Bleekwang grijs | Masker grijs | Witte Zebravinken | Hoe zebravinken leren zingen

Ons adres:
Merwedestraat 3
4105 GL Culemborg

Telefoon: (0345) - 518326
Mobiel: (--
E-mail: info@eckev.nl