Op de foto links de pastel man.
Zebravinken De kleurslag: PASTEL GRIJS.

De Standaard.

De man, tekening:  
Oogstreep , snavelstreep , borststreep en zebratekening , flank ter hoogte van de stuit,en de donkere blokken van de bovenstaartdekveren: Loodgrijs , de flank ter hoogte van de stuit zilvergrijs.
Tussen oog en snavelstreep: Wit.
Wangvlek: Creme-wit.
Flanktekening: Bleek oranje-creme met ronde witte stippen.
De man, kleur:  
Kop en nek: Zilvergrijs met blauwachtige glans.
Rug- en vleugeldek: Zacht zilvergrijs iets lichter dan de kop en nek, de vleugelpennen mogen iets lichter van kleur zijn.
Stuit en onderlijf: Wit.
Staartpennen: Loodgrijs.
De pop, tekening:  
Oogstreep , snavelstreep , de flank ter hoogte van de stuit en de donkere blokken van de bovenstaartdekveren: Loodgrijs, flank ter hoogte van de stuit zilvergrijs.
Tussen oog- en snavelstreep: Wit.
De pop, kleur:  
Wang en borst: Zilvergrijs iets lichter dan de kop.
Flank: Zacht zilvergrijs.
Kop en nek: Zilvergrijs met een blauwach-tige glans.
Rug- en vleugeldek: Zacht zilvergrijs iets lichter dan de kop en nek, de vleugelpennen mogen iets lichter van kleur zijn.
Stuit en onderlijf. Wit tot zacht roomkleurig.
Staartpennen: Loodgrijs.
De man en pop, ogen en hoorndelen:  
Snavel: Koraalrood , de pop iets lichter als de man.
Poten en nagels: Oranjerood.
Ogen: Donker een lichtere kleur is toegestaan.

Positief vallen tijdens de keuring op.

Bij de man:

Een fraai overgoten kleur- en tekeningbeeld zonder kontrasten.
Een egaal, eenkleurig rug-vleugeldek met vleugelpennen in gelijke kleurdiepte.
Een mooie helder wit gekleurde buik.
Goed geproportioneerde en strakke niet kontrasterende loodgrijze tekeningonderdelen.
De kleur van de oogstreep in de zelfde kleurdiepte als de overige loodgrijze tekeningonderdelen.
Voldoende gereduceerde wang- en flankkleur.

Bij de pop:
Een fraai overgoten kleur- en tekeningbeeld zonder kontrasten.
Een egaal, eenkleurig rug-vleugeldek met vleugelpennen in gelijke kleurdiepte.
Een zo helder mogelijk gekleurde witte buik.
Goed geproportioneerde en strakke niet kontrasterende loodgrijze tekeningonderdelen.
De kleur van de oogstreep in de zelfde kleurdiepte als de over loodgrijze tekeningonderdelen.

Negatief vallen tijdens de keuring op.

Bij de man:
Een onvoldoende gereduceerd kleurbeeld (te donker van kleur).
Een te ver gereduceerd kleurbeeld (met alleen cremewitte kleuren).
Een kleur- en tekeningbeeld met duidelijk te herkennen kontrasten.
Een bruine waas op het rugdek vaak in kombinatie met een cremewitte buik.
Een vlekkerige kleur van het rug- vleugeldek.
Vleugelpennen welke aanmerkelijk lichter zijn als rug- en vleugeldek.
Een witte of oranjebruine wang- en flankkleur.
Witte stippen in de flank welke niet rond en soms voorzien van een oranjebruin randje.
Rafelige en slecht geproportioneerde loodgrijze tekeningdelen.
Een oogstreep welke in duidelijk kontrast is met de andere tekeningdelen.
Een volledig gereduceerde borstband.
Zebratekening welke niet volledig doorloopt tot aan de ondersnavel.

Bij de pop:

Een onvoldoende gereduceerd kleurbeeld (te donker van kleur).
Een te ver gereduceerd kleurbeeld (met alleen cremewitte kleuren).
Een kleur- en tekeningbeeld met duidelijk te herkennen kontrasten.
Een bruine waas op het rugdek vaak in kombinatie met een cremewitte buik.
Een vlekkerige kleur van het rug- vleugeldek.
Vleugelpennen welke aanmerkelijk lichter zijn als rug- en vleugeldek.
Rafelige en slecht geproportioneerde loodgrijze tekeningdelen.
Een oogstreep welke in duidelijk kontrast is met de andere tekeningdelen.
Het tonen restanten borstband ,te zien als mankenmerk.
Onregelmatige afscheiding tussen borst- en buikkleur.

De vererving.

De pastelfactor vererft autosomaal en dominant t.o.v haar wild allele , tevens is een goede pastel grijze zebravink in het bezit van de phaeomelanine reducerende faktor welke zich autosomaal en recessief verervend gedraagt.

Formule voor de pastel grijze man, xb+//xb+, bm // bm, P//P.

Formule voor de pastel grijze pop, xb+//y, bm//bm, P//P.

b+ voor de wildallele van de eumelanineoxydatie faktor.

bm voor de kwantitatief phaeomelanine reducerende faktor.

P voor de kwantitatief melanine reducerende pastel faktor.

Hoewel niet volledig bewezen wordt rekening gehouden met het feit dat aan de pastel faktor een lethaal faktor gekoppeld is. Door een pastel grijze man aan een pastel grijze pop te paren zal vijfentwintig procent van de jongen op beide delen van het chromosomenpaar in het bezit zijn van de gemuteerde pastel faktor. Aangenomen wordt dat deze kiemen in het ei afsterven. De overige jongen uit een dergelijke paring zijn voor vijfentwintig procent niet-pastel en voor vijftigprocent pastel van uiterlijk. Wanneer een pastel zebravink geboren uit een pastel vader en pastel moeder in de nakweek alleen maar pastel jongen geeft en nooit niet-pastel jongen, is deze pastel een dubbel faktorige pastel en is bewezen dat de lethaal faktor niet volledig werkt.

De geschiedenis.

Voor de kleurslag pastel grijs zijn in het verleden diverse namen gebruikt. Het moment waarop de pastel mutatie is ontstaan ligt nog voor de publicatie van de eerste standaard zebravinken door de N.B.v.V. Voor de kwekers van deze mutatie was wat de naamgeving betreft er dan ook weinig houvast te vinden. In artikels, geschreven in de jaren vijftig treft men de namen blauw, pastel blauw, pastel blauwe cremevleugel en witvleugel aan.Eind jaren zestig noemt de Heer Beckmann in het boek "Handleiding voor de zebravinkenkweker" deze kleurslag dominant zilver, waarna medio jaren tachtig de naam grijspastel gebruikt gaat worden. De laatste drie jaar wordt, overeenkomstig het systeem waarin de kleur als laatste wordt genoemd, de naam pastel grijs gebruikt.

Het exacte moment waarop de mutant is ontstaan is niet duidelijk door de heer Kloren wordt in zijn boek "Zebravinken" uit 1982 een aantal meldingen genoemd uit 1954 welke gaan over de pastel mutatie. In het werkje "Zebravinken" wat A.Rutgers in 1963 schreef in de "Vivona" reeks alsmede Cyril H.Rogers in " de Zebravink" verwijzen richting Australie waar rond 1940 van de pastel mutatie sprake zou zijn.

De eerste advertenties waarin pastel zebravinken te koop worden aangeboden verschijnen midden jaren vijftig in "Onze vogels".

De vederstructuur.

De pastel grijze zebravink is in het bezit van de pastelfaktor, deze faktor is verantwoordelijk voor een kwantitatieve reduktie van zowel het staafvormige eumelanine als het korrelvormige phaeomelanine. Het aantal granula's (pigment eenheden) in de veer neemt door de pastel mutatie af. In de praktijk blijkt de pastel faktor het aantal eumelanine eenheden sterker te reduceren dan het aantal phaeomelanine eenheden. De werking van de pastel mutatie kent een erg grote variatie breedte. Selektief is de kweker in staat een reductie van twintig procent of minder vast te leggen met als resultaat een bleek grijze zebravink met oranje bruine wang en flank tekening. Maar ook kan een reductie percentage van negentig of meer procent worden vastgelegd. Een zebravink met bijna witte wang- en flank tekening en verder alleen creme witte kleur- en tekeningvelden is hiervan het gevolg.

De in de standaard omschreven pastel grijze is een zebravink waarbij het melanine tot vijfenzeventig tot tachtig procent is gereduceerd. Hoewel men, in zebravink kringen, spreekt over de pastel grijze zebravink komt het reduktie percentage, van vijfenzeventig tot tachtig procent, overeen met een overgoten kleurslag. ( Het begrip pastel wordt in de theorie gebruikt voor een reduktie percentage van ongeveer vijftig procent.)

De kweek

De kweek van de pastel grijze zebravink kent een aantal moeilijkheden waardoor veel kwekers, welke enthousiast met de pastel kweek beginnen, na een of twee jaar, door het uitblijven van resultaten, weer stoppen. Vaak wordt de pastel grijs als tweede of derde kleurslag gekweekt en krijgt dan niet de volle aandacht. Voor de kweek van deze kleurslag dient een groot aantal compensatie vogels beschikkaar te zijn. Door het niet kunnen gebruiken van de juiste compensatie vogel blijven resultaten uit en verdwijnt vaak de pastel grijze kleurslag weer uit het hok.

Veel pastel grijze zebravinken tonen over het zacht zilver grijze rug- vleugeldek een bruine waas. Vaak is ook de buik van deze vogels niet helder wit maar min of meer creme kleurig. Deze bruine waas over het rug- vleugeldek en creme buikkleur is het gevolg van een te hoge concentratie (bruin) phaeomelanine rond de kern van de baarden. Deze concentratie phaeomelanine kan vermindert worden door het gebruik van grijze partners met een zuiver witte buik en een rugdek zonder bruine waas . Hoewel sterk afhankelijk van selektie kan het bezit van de hoeveelheid phaeomelanine als een erfelijke eigenschap worden uitgelegd. Wanneer vogels met veel phaeomalanine aan vogels zonder veel phaeomelanine worden gepaard zullen de jongen altijd op een gen de phaeomelanine reducerende faktor dragen.Omdat deze faktor autosomaal en recessief vererft zullen alle jongen (dus ook de pastel grijze ) nog steeds een donkere buik en een bruine waas op het rugdek tonen maar "split" zijn voor de lichtere buik. Deze paring is geslacht onafhankelijk. Twee van dergelijke vogels aan elkaar gepaard brengen jongen voort zonder en met veel phaeomelanine in een verhouding van 1 op 3. Deze faktor welke het mogelijk maakt om vogels met weinig phaeomelanine te kweken is de phaeomelanine reducerende faktor. In formules genoteerd met de letters bm (bruin minimaal). In het hierboven beschreven feit is de oorzaak te vinden dat er altijd weer pastel grijze worden geboren met een creme kleurige buik en bruine waas op het rug- vleugeldek en de zo gewenste zacht zilver grijze rugdek kleur achter wegen blijft.

De kleuregaliteit van het vleugeldek is het volgende probleem van de pastel grijze kleurslag. Wanneer naar de tekeningen horende bij het artikel van de grijze zebravink gekeken wordt blijkt dat de haakjes en de extalzijde van de baarden van de vleugelpennen een beperkte hoeveelheid eumelanine bevatten. Wanneer deze hoeveelheid door de pastel mutatie wordt gereduceerd zal al bij een beperkt werkende pastelfactor een reductie van de kleur worden waargenomen. In de rugdekbevedering zal dezelfde beperkt werkende pastelfactor veel minder invloed hebben op de kleur. De haakjes en extalzijde van baarden bevatten in de rugdekveren van naturen meer eumelanine dan de vleugelpennen. Dit verschil wordt ook in de standaard weergegeven. De vleugelpennen mogen dan ook een iets lichtere kleur hebben dan het rugdek. Een optimale kleuregaliteit van het rug- vleugeldek blijkt bij de pastel grijze dan ook een kenmerk van kwaliteit te zijn. Doormiddel van selectie dient de juiste hoeveelheid eumelanine staafjes verhouding in het rugdek t.o.v. het vleugeldek te worden vastgelegd. Het zal duidelijk zijn dat deze selectie en verankeren van deze selectie niet binnen twee of drie generaties kan plaatsvinden. Het kweken van de pastel grijze kleurslag is dan ook een uitdaging voor de vastberaden liefhebber.

Soms ziet men pastel grijze zebravinken met witte omzoming of witte punten aan de vleugelpennen. De oorzaak is soms dat de toppen van de baarden als gevolg van de bm factor nagenoeg vrij zijn van phaeomelanine. Wanneer niet selectief de kwantiteit aan phaeomelanine in de baarden en zwart eumelanine in de haakjes van deze baarden zo hoog mogelijk wordt gehouden zal witte omzoming van de pennen het gevolg zijn. De gereduceerde kleur van pastelgrijze geeft soms liefhebbers aanleiding aan dit aspect voorbij te gaan, realiseer echter dat wanneer deze witte omzoming eenmaal in een stam is binnen geslopen enkel nog door zeer strenge selectie kan worden terug gedrongen.

De tekening van de pastel grijze is mogelijk het moeilijkste onderdeel van de kleurslag. Erg vaak zijn de loodgrijze tekening onderdelen onvoldoende gereduceerd zijn en tonen een donker soms zelfs zwartgrijze kleur. Deze zwartgrijze kleur is ongewenst en steekt duidelijke af bij het zilvergrijze kleurbeeld van de pastel grijze zebravink. Veelal wordt als partner van een pastel grijze zebravink dan ook een grijze zebravink gekozen waarvan de zwart gekleurde tekeningdelen reeds een kleur reductie hebben ondergaan.De hoeveelheid eumelanine in de oogstreep blijkt in de praktijk hardnekkigste tekening onderdeel te zijn. Door de vedersturctuur van de oogstreep heeft de pastel mutatie hierop het minst merkbare gevolg. In de keurtechnische aanwijzing wordt deze moeilijkheid dan ook beschreven. Wie echter op een tentoonstelling met pastel grijze zebravinken hoge ogen wil gooien geeft de oogstreep extra aandacht en tracht ook deze middels selectie tot een loodgrijze kleur terug te brengen.

Soms wordt door liefhebbers de gereduceerde kleur van de oogstreep en borststreep op een ander wijze gerealiseerd. Deze liefhebbers selecteren op een iel oogstreepje en een smallere borststreep. Dit is echter niet de bedoeling de oog- en borststreep dienen de zelfde vorm te hebben als de grijze of bruine zebravink.

In de praktijk blijkt de reductie van de creme-witte wangvlek- en flankkleur vrij redelijk haalbaar. Soms treft men echter pastel grijze zebravinken aan waar rond de witte stippen in de flank de reductie van het phaeomelanine wat minder is dan in de overige delen van de flank. Deze fout is vrij hardnekkig en dient direkt voor de kweek te worden uit geselecteerd.

Het omhoog lopen van het wit tussen de oog- en snavelstreep is een gevolg van het gebrek aan eumelanine in de baarden van de teugelbevedering. Door selektie op het bezit van voldoende eumelanine kan dit euvel verholpen worden.

Het op de tentoonstelling aanbieden van onvolledig uitgekleurde vogels zal altijd weer tot teleurstellingen leiden. Deze vogels zijn te herkennen aan een warme bruine phaeowaas in de vleugelpennen en een vlekkerige kop en nek kleur.

Het verbeteren van de kleurslag.

Anders dan bij de hiervoor beschreven kleurslagen is het verbeteren van pastel grijze kleurslag altijd vanuit de grijze kleur te realiseren. Vaak wordt verteld dat de beste grijze voor de pastel grijs kweek afkomstig is uit de pastel kweek. Deze uitspraak kan echter niet generaal zijn. Een grijze afkomstig uit de pastel kweek van beperkte kwaliteit zal niet altijd de beste partner zijn in Uw pastel kweek. Het is beter te zoeken naar geschikte grijze. Een dergelijke grijze zou kunnen voldoen aan de volgende omschrijving Een man met mooie strak afgetekende oog- en borststreep welke reeds in kleur intensiteit zijn teruggelopen. Ook de kleurdiepte van de wang- en flanktekening mag vrij flets zijn. De kleur van het grijze rugdek dient t.o.v. de vleugelpennen flets te zijn. Daarnaast is voorwaarde dat deze man een fraaie witte buik heeft en elke bruine waas in het rug- en vleugeldek mist.

Bij de fotos:

Foto 1: 1-0 Pastel grijs.

Een pastel grijze man met vrij veel kontrast in de kop dit ontstaat door een oogstreep welke wat te donker van kleur is. Het rug- en vleugeldek is goed gereduceerd en egaal van kleur. De kleur van de buik mag iets minder creme kleurig zijn. In de bovenstaartdekveren is voor de pastel kenmerkende 3 kleurige staartblok te zien.

Foto 2: 0-1 Pastel grijs.

In dit geval een pop waarvan de buikkleur nog wat grauw toont. De kleur van het rugdek is nog iets bruin bewaasd ook kunnen de vleugeldekveren nog net iets egaler . De oogstreep is goed gereduceerd in kleur en is aan de wangzijde mogelijk zelfs iets te licht van kleur. Het formaat van de oogstreep is perfekt. Op de bovensnavel zit een klein schubje welke voor het inbrengen op een tentoonstelling even moet worden verzorgd.

Foto 3: 1-0 Pastel bruine.

Een pastel bruine man . De zebravink toont een te ver in kleur gereduceerde borststreep. Hoewel elk kontrast is weggevallen dient ook een pastel bruine (of grijze) een licht gekleurde borststreep tonen. Oogstreep en wangvlek zijn wel vrij goed gereduceerd. Dit wil zeggen dat de verschillende kleuren vrij weinig kontrast tonen, maar als tekeningonderdeel goed herkenbaar blijven. De opbouw van de flank mag iets regelmatiger.Het vleugeldek kan mogelijk nog iets egaler van kleur.

Foto 4: 1-0 Pastel bruin.

Een zeer ver opgebleekte pastel bruine man welke mooi egaal van kleur is. De kleur van het rugdek zou mogelijk iets meer bruin kunnen tonen. De is wang vrij licht van kleur en mag niet verder in kleur gereduceerd worden. Een vogel welke een mooi egaal kleur en tekeningbeeld toont. Deze pastel bruine man kent een reductie van ongeveer 80% en wordt door tropen liefhebbers ook wel een overgoten kleurslag genoemd.

 

Introductiepagina | Normaal grijs | Normaal bruin | Pastel grijs | Agaat grijs | Bleekrug grijs | Bleekwang grijs | Masker grijs | Witte Zebravinken | Hoe zebravinken leren zingen

Ons adres:
Wilgenroos 32
4105 GL Culemborg

Telefoon: (0345) - 518326
Mobiel: (--
E-mail: info@eckev.nl