Over de Herboren Toren

Stichting Herboren Toren

De stichting Herboren Toren zet zich in voor het behoud en beheer van de Herboren Toren in Burgerbrug. We streven naar de instandhouding van het kerkje, een voormalig Nederlands Hervormde Kerk, gebouwd in 1850 als boerderijkerkje. Het is nu een Rijks-monument en sinds de start van de restauratie in 1984 een Maatschappelijk en Cultureel Centrum. Een locatie ten dienste van het dorpje Burgerbrug en de regio, voor alle doelgroepen van alle gezindten, jong en oud.Kerk-Burgerbrug-2
Het kerkje valt samen met de kerkjes van St. Maartensbrug en Oudesluis onder de Stichting Zijper kerken.

De Herboren Toren heeft sinds 2006 de status gekregen van “Huis der Gemeente.” Dit houdt in dat toekomstige echtparen de voltrekking van de huwelijksplechtigheid, het registreren van partnerschappen, het omzetten van partnerschappen in huwelijk en vice versa bij ons kunnen laten plaatsvinden. Tot nu toe hebben er 6 huwelijksplechtigheden plaats gevonden en wij hopen wij dat deze trend navolging zal hebben.

Het huidige bestuur, dat bestaat uit 3 personen, heeft het beheer en exploitatie van deze locatie. Geholpen door een aantal vrijwilligers worden er allerlei activiteiten georganiseerd. Wij kunnen niet zonder vrijwilligers. Heeft u interesse komt u gerust eens een kijkje nemen en meldt u aan als vrijwilliger. Kom ons team van enthousiaste mensen versterken.

Donateur van de Herboren Toren.

Er is veel geld nodig voor onderhoud van het interieur van het kerkgebouw en de organisatie van activiteiten. De Herboren Toren ontvangt geen structurele subsidie. Wilt u  de Herboren Toren steunen met een geldelijke bijdrage dan kunt u zich aanmelden als donateur.

Uw bijdrage is welkom op  rekeningnummer NL 46 RBRB 8834860667 t.n.v  Stichting Herboren Toren Burgerbrug.

Om onze administratie bij te werken verzoeken wij u daarnaast het contactformulier op deze site melding te maken van uw bijdrage en uw contactgegevens te vermelden. U wordt dan op de hoogte  gehouden van de activiteiten van de Herboren Toren.